Жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване "Диана" ,находяща се в имот пл. № 011005, землище Свети Влас , местност Ага Чешме , община Несебър

Код обект: 003.013
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание: Обектът се състои от основна сграда,разделена на три тела посредством фуга. Сградата има неправилна в план форма. Височина от ниво сутеренна настилка до ниво покрив в размер на приблизително 15.00 м. Съдържа сутерен, четири надземни етажа и скатен дървен покрив. Теренът в рамките на строителното петно е равнинен. Предназначението на сградата е за жилищни нужди.

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна. Фундирането на сградата – във вид на фундаментна плоча с дебелина 50cm. Плочите са от безгредов тип, с дебелина 18/20 см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони и стоманобетонни вертикални диафрагми. Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, включително причинените от него огъващи моменти. Стоманобетонните диафрагми са проектирани за поемане на съответните им хоризонтални натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания.

Година на проектиране: 2007г.

Година на построяване: 2010г.

РЗП: 7500 м2