Жилищна сграда с апартаменти за сезонно обитаване, УПИ VII - 522, кв. 1901, к.к. Слънчев бряг - запад, общ. Несебър - Блок А, Блок B и Басейн

Код обект: 003.011
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание: Обектът се състои от три подобекта – Блок А, Блок В и Басейн. Блок А има неправилна в план форма, състояща се от две правоъгълни тела под ъгъл 45градуса. Височината от ниво първа до ниво последна плоча е 17.10 м. Съдържа 6 надземни етажа.  Блок В също има неправилна в план форма, състояща се от две правоъгълни тела под ъгъл 45градуса. Височината от ниво първа до ниво последна плоча е 17.10 м. Съдържа 6 надземни етажа. Теренът в рамките на строителното петно е със много слаб наклон. Няма ограничения по периметъра на застройката. Предназначението на сградата е за жилищни нужди.

Фундирането на сградите – във вид на фундаментна плоча с дебелина 60cm. Плочите са от безгредов тип, с дебелина 18см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Стълбищните рамена са решени като гредови тип. Дебелината на подстъпалните плочи е 12 см., а на междуетажните площадки – 12 см. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони и стоманобетонни вертикални диафрагми. Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, включително причинените от него огъващи моменти. Стоманобетонните диафрагми са проектирани за поемане на съответните им хоризонтални натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания.

Година на проектиране: 2005г.

Година на построяване: 2005г.

РЗП: 9200 м2