Жилищна сграда - София м. Витоша, ВЕЦ Симеоново, кв. 3а, парцел УПИ X 720

Код обект: 002.002
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Сградата има неправилна в план форма с максимална дължина 27.85м., широчина 19.65 м. и височина от ниво първа до ниво последна плоча в размер на 17.15м. Съдържа сутерен, партер и 6 надземни етажа. Има частични едностранни еркерни излизания до 180 см. Теренът в рамките на строителното петно е равнинен. Западната фасада на сградата излиза на калкан.

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна, монолитна, скелетна. Фундирането на сградата е във вид на гладка фундаментна плоча. Приета кота на фундиране –3,96. Плочите са предимно гредов тип, с дебелина до 20 см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Покривната конструкция също е решена като стоманобетонна плоча. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони и стоманобетонни вертикални диафрагми. Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, включително причинените от него огъващи моменти. Стоманобетонните диафрагми са проектирани за поемане на съответните им хоризонтални натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания.

Година на проектиране: 2004г.

Година на построяване: 2005г.

РЗП: 2700 м2