Жилищна сграда в УПИ XV 593, кв. 63, м.Бояна, гр.София

Код обект: 007.005
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание: Сградата има неправилна в план форма с максимални размери в план 16.00/32.00. Височината от ниво първа до ниво последна плоча е 8.70м. Съдържа 4 надземни етажа и един сутерен. Теренът в рамките на строителното петно е с умерен наклон. Няма ограничения по периметъра на застройката.

Конструкцията на сградите е масивна, стоманобетонна, рамкова. Фундирането на сградата – във вид на фундаментна плоча с дебелина 60cm. Плочите са от безгредов тип, с дебелина 15см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони и стоманобетонни вертикални диафрагми. Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, включително причинените от него огъващи моменти. Стоманобетонните диафрагми са проектирани за поемане на съответните им хоризонтални натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания.
Проектът е направен съвместно с инж. Красимир Величков и инж. Даниела Георгиева
Година на проектиране:2005г.
Година на построяване:2008г.

РЗП: 2500 м2