ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ IV–1207, кв. 74, по плана на гр. София, . „Манастирски ливади - запад“, р-н „Витоша“ - СО, ул. „Майстор Алекси Рилец“ №2

Код обект: 014.023
Проектни части: Конструкции,ПБЗ,ПУСО
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Обектът е с почти правоъгълна в план форма, с максимални размери 23,65/13,65м. Съдържа първи етаж (гаражи-кота 0.00) , 4 надземни етажа (жилищни – коти +2.65 до +11.20) и покрив (+14.22).

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от безгредови плочи с греди по контура, колони и стени. Покривът е плосък с частично скатни участъци и греди по контура на равната част ,също от стоманобетон (кота+13.98).

Година на проектиране 2019г.

Година на построяване 2021г.

Фаза Технически Проект

РЗП: 1200 м2