Жилищна сграда във вилна зона гр. Банкя, ул. "Бор", УПИ III 2455, кв. 111

Код обект: 003.004
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Еднофамилна къща
Кратко описание: Сградата има сложна, вписваща се в правоъгълник в план форма. Височина от ниво първа до ниво последна плоча в размер на 7,35 м. Съдържа два надземни етажа. На нивото на наземния етаж има едноетажна гаражна застроика.

Фундирането на сградата е смесено – във вид на ивични фундаменти, съчетани с отделни обединени стоманобетонни стъпки под колони (тип фундаментна плоча), свързани с рандбалки.Плочите са от гредов тип, с дебелина до 18 см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Покривът е скатен и с дървена конструкция.Велтикалните елементи са стоманобетонни колони. Проектирани са за поемането на хоризонталните натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалното натоварване, включително причинените от него огъващи моменти.

Година на проектиране: 2004г.

Година на построяване: 2005г.

РЗП: 320 м2