Еднофамилна жилищна сграда УПИ VI-63, кв. 10, с.о. Инцараки, общ. Несебър

Код обект: 003.008
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Еднофамилна къща
Кратко описание: Сградата има сложна, вписваща се в правоъгълник в план форма с максимални размери 11,35/8,70м. Височина от ниво първа до ниво дървен покрив е 7,50 м. Съдържа два надземни етажа. Наземния етаж е ситуиран на две нива. Теренът в рамките на строителното петно е със слаб наклон. Няма ограничения по периметъра на застройката. Предназначението на сградата е за жилищни нужди.

Фундирането на сградата е смесено – във вид на ивични фундаменти, съчетани с отделни обединени стоманобетонни стъпки под колони и шайби. Плочата е предимно от гредови тип, с дебелина 116см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони. Проектирани са за поемането на хоризонталните натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалното натоварване, включително причинените от него огъващи моменти.

Година на проектиране: 2004г.

Година на построяване: 2004г.

РЗП: 200 м2