Еднофамилна жилищна сграда с магазин, в УПИ VІIІ - 334, кв.197, м.“Павлово-Бъкстон“, СО р-н „Витоша“, гр. София, бул. „Александър Пушкин“ №14

Код обект: 039.008
Проектни части: Конструкции, ПБЗ, ПУСО
Тип работа: Пълно проектиране
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Обектът е с правоъгълна в план форма, с максимални размери 10,75/14,50м. Съдържа сутерен, партерен етаж, три надземени етажа и покрив . Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от безгредови плочи, колони и стени. Покривът е плосък също от стоманобетон (кота+12.18).

Година на проектиране 2015г.

Година на строителство 2016г.

Фаза Технически Проект.

РЗП: 680 м2