Две жилищни сгради с магазин и подземни УПИ III 423, кв.200, м. Павлово- Букстон, р-н Витоша, гр. София

Код обект: 011.002
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Сградата се състои от две независими във височина тела с общ сутерен. Телата са с правоъгълни размери- щирина 15.1м. и дължина 18.5м.Съдържат сутерен и пет надземни етажа, като последния на места е с ограничена височина поради оформянето на покрива. Височината от ниво първа плоча до ниво покривна такава е в размер на 14.1м Има едностранни еркерни излизания до 150 см. Теренът в рамките на строителното петно е почти равен.

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от безгредови плочи с греди по контура, колони и стени. Фундирането на сградата е във вид на фундаментна плоча с дебелина 50см. Покривът е плосък с частично скатни участъци и греди по контура на равната част ,също от стоманобетон.

Година на проектиране 2004г.

Година на построяване 2006г.

Фаза Технически Проект

РЗП: 3200 м2
Партньори: Водещ проектант инж. Кр. Величков