Вилна сграда в УПИ VII-1716, кв. 111, ул. "Бор", гр. Банкя

Код обект: 003.003
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Еднофамилна къща
Кратко описание: Сградата има сложна, вписваща се в правоъгълник в план форма с дължина 17,55 м. и широчина 16,00 м. Височина от ниво наземна плоча до ниво последна плоча в размер на 5,60 м. Съдържа два надземни етажа. Покривът е скатен. Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна, монолитна, скелетна.

Фундирането на сградата е смесено – във вид на ивични фундаменти, съчетани с отделни обединени стоманобетонни стъпки под колони (тип фундаментна плоча), свързани с рандбалки.Плочите са от гредов тип, с дебелина до 18 см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Покривът е скатен и с дървена конструкция. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони. Проектирани са за поемането на хоризонталните натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалното натоварване, включително причинените от него огъващи моменти.

Година на проектиране: 2004г.

Година на построяване: 2008г.

РЗП: 320 м2