Ведомствено общежитие на ЕТД „Почивен комплекс – РМ” ЕООД с 84 стаи, находящо се в гр.София,район Кремиковци, кв.43а , п.679, м.гр. Бухово

Код обект: 001.025
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Усилване и Реконструкциа
Тип конструкция: Сглобяема Стоманобетонна
Предназначение: Обществена сграда
Кратко описание:

Обектът представлява триетажна сграда със стоманобетонна сглобяема конструкция , състояща се от основно сглобяеми и частично монолитни фундаменти, стенни панели за поемане на вертикални и хоризонтални товари и подови панели тип „Спирол”. Стълбите са монолитни , като и едно поле от плочата до стълбищната клетка също е с монолитно изпълнение. Възложителят е предоставил пълен набор от конструктивни чертежи, по които е изпълнена сградата. Проектът датира от 1982г. Състоянието на сградата не е добро. Липсват всички неносещи елементи – дограми, парапети, преградни стени , ВиК и ЕЛ инсталации. Конструктивните елементи нямат значителни деформации и пукнатини. Съществуват множество локални дефекти, свързани най-вече с образувани течове от покрива и премахнатите вертикални щрангове на ВиК инсталацията. Направено е пълно конструктивно обследване, както и проверка на носимоспособността насъществуващата конструкция. Направен е проект за усилване и възстановяване на конструктивните елементи.

Година на проектиране: 2007г.

РЗП: 3760 м2