Апартаменти за сезонно ползване "Олд Несебър Хилс", м. "Юрта Балкана", имот No201013, землището на гр. Несебър

Код обект: 001.029
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Обектът се състои от комплекс от сграда, които ще се използват като апартамнети засезонно ползване и служебни сгради – ресторант, складове, басейни и други. Сградите са с имена A, B, I, H, I, J, Гараж, Ресторант.  Почти всички сгради са неправилна в план форма. Множеството от тях са с размери, които искат разделянето им на няколко тела ( две или три) посредством конструктивна фуга. Етажност на жилищните сгради – 3,4 5 етаж. Всички сгради имат сутерен.

Конструкцията на сградите е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна. Поради факта, че земната основа е скала, фундирането е във вид на ивични фундаменти. Плочите са от смесен тип – греди по фасадата и безгредова част във вътрешността на плочата, с дебелина 16 см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Стълбищните рамена са гредови тип стъпващи на прилежащитеим стълбищни площадки. Вертикалните елементи са във вид на стоманобетонни колони и вертикални стоманобетонни диафрагми. Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, включително причинените от него огъващи моменти и част от хоризонталните въздействия. Стоманобетонните диафрагми са проектирани за поемането на съответните им хоризонталните натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания. На повечето сгради покривите са скатни с дървена носеща конструкция, монтирана непосредствено върху хоризонтална стоманобетонна плоча.

Година на проектиране: 2006г.

Година на построяване: 2012г.

РЗП: 80000 м2
Партньори: Съвместно с доц. инж. Людмил Оксанович, инж. Красимир Величков, инж. Даниела Георгиева