Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ - етап 2. Промяна на остъклителния купол на обекта.

Код обект: 030.017
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Други съоръжения
Тип конструкция: Стоманена
Стоманостоманобетонна
Предназначение: Друго
Кратко описание:

Обекта представлява куполообразна структура с неправилна в план форма. Конструкцията на покриваната структура е разделеня на пет самостоятелни единици – три самостоятелни куполи (Западен, Среден и Източен) и две покривни конструкциите. Всеки купол се състои от решетъчна структура върху които ще стъпи стъкленото покритие стъпила на корава хоризонтална рамка. Двете покривни конструкции са проектирани със стоманени греди, върху които е стъпила стоманобетонна плоча върху профилирана ламарина.

Година на проектиране 2016г.

Година на строителство 2017г.

Фаза Работен проект.

РЗП: 1130 м2