Новини

Язовирна стeна „Скалица” – противофилтрационни и укрепителни мероприятия на язовирната стена работен проект

Язовирна стeна „Скалица” – противофилтрационни и укрепителни мероприятия на язовирната стена работен проект

Язовирна стeна „Скалица” – противофилтрационни и укрепителни мероприятия на язовирната стена работен проект   Код обект: 014.019 Проектни части: Хидротехническа Тип конструкция: Друга Предназначение: Хидро-съорижение Кратко описание: Проекът обхваща укрепителни...