Новини

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ относно Проект: Сграда със смесена функция – Администрация, Производство и Склад

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ относно Проект: Сграда със смесена функция – Администрация, Производство и Склад Код обект: 012.003 Проектни части: Архитектура, Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Стоманобетонна, Стоманена Предназначение:...
Офис сграда „C-център“, София, Младост

Офис сграда „C-център“, София, Младост

Офис сграда "C-център", София, Младост Код обект: 005.001 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманостоманобетонна Предназначение: Обществена сграда Кратко описание: Сградата представлява 10 етажна обществена сграда с...
Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ – етап 2. Промяна на остъклителния купол на обекта.

Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ – етап 2. Промяна на остъклителния купол на обекта.

Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ - етап 2. Промяна на остъклителния купол на обекта. Код обект: 030.017 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Други съоръжения Тип конструкция: Стоманена Стоманостоманобетонна Предназначение: Друго Кратко...