Новини

СТРОИТЕЛСТВО И ИЗПИТВАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО Станция 7 –Ротационна шахта

СТРОИТЕЛСТВО И ИЗПИТВАНЕ НА РАЗШИРЕНИЕ НА СОФИЙСКОТО МЕТРО Станция 7 –Ротационна шахта Код обект: 022.009 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Други Съоръжения Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Друго Кратко описание: Проектът разглежда направата...

Усилване на междуетажна плоча София, ул. Сан Стефано 27 ет.3

Усилване на междуетажна плоча София, ул. Сан Стефано 27 ет.3 Код обект: 007.008 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Усилване и реконструкция Тип конструкция: Стоманена Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Съществуващата сграда е 4 етажна, масивна,...

Скица за разположение на подвижни съоражения около обект в УПИ X/1291 , КВ. 22, М. „ИЗТОК-ЮГ“ , РАЙОН ИЗГРЕВ

Скица за разположение на подвижни съоражения около обект в УПИ X/1291 , КВ. 22, М. "ИЗТОК-ЮГ" , РАЙОН ИЗГРЕВ Код обект: 003.024 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Други съоръжения Тип конструкция: Стоманена Предназначение: Становище Кратко описание:...

Реновиране на съществуваща бензиностанция в ПИ 007038, м. „Велчова черника“, с. Ветрен дол, общ. Септември

Реновиране на съществуваща бензиностанция в ПИ 007038, м. „Велчова черника“, с. Ветрен дол, общ. Септември Код обект: 002.013 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Други съоръжения Тип конструкция: Стоманена Предназначение: Друго Кратко описание: Обектът се...

Временно Подпиране при изместване на канал при РОТАЦИОННА ШАХТА, Софийско метро, Първи метродиаметър

Станция 7 – Ротационна шахта. Временна платформа за кран Софийско метро Първи метродиаметър   Код обект: 022.005 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Други съоръжения Тип конструкция: Стоманена Предназначение: Друго Кратко описание: Решение на временна...

Временно Подпиране при изместване на канал при РОТАЦИОННА ШАХТА, Софийско метро, Първи метродиаметър

Временно Подпиране при изместване на канал при РОТАЦИОННА ШАХТА, Софийско метро, Първи метродиаметър Код обект: 022.007 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Други съоръжения Тип конструкция: Стоманена Предназначение: Друго Кратко описание: Конструкцията на...
Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ – етап 2. Промяна на остъклителния купол на обекта.

Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ – етап 2. Промяна на остъклителния купол на обекта.

Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ - етап 2. Промяна на остъклителния купол на обекта. Код обект: 030.017 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Други съоръжения Тип конструкция: Стоманена Стоманостоманобетонна Предназначение: Друго Кратко...