ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ IV–1207, кв. 74, по плана на гр. София, . „Манастирски ливади – запад“, р-н „Витоша“ – СО, ул. „Майстор Алекси Рилец“ №2

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ относно Проект: Сграда със смесена функция – Администрация, Производство и Склад

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ XIII-16 , кв.255 , местн.”Павлово-Бъкстон-Триъгълника”,гр. София

Две жилищни сгради с магазин и подземни УПИ III 423, кв.200, м. Павлово- Букстон, р-н Витоша, гр. София

Жилищни сгради с магазини, офисигаражи, трафопост и подземни гаражи УПИ XI-20,344,376, кв.56м. „Манастирски ливади-запад“, гр. София БЛОК A, B,C

Жилищна сграда №3 в упи II-1387, кв.43, местност „Манастирски ливади-запад“, гр.София

Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ VI 904, кв. 60, местност Витоша Вец Симеоново , гр.София

Преустройство и промяна на предназначението на „Офис 1″ в „Ателие №1“ и „Ателие №2“ в Жилищна сграда с идентиф. № 68134.1933.1214.1, в УПИ XI – 1214, кв. 74, м.“Манастирски ливади – запад“, р-н „Витоша“- СО, ул.“Акад. Димитър Попов“ № 6

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ V – 266 за ЖС И ОФИСИ, кв. 87, м. „Лагера“, гр. СОФИЯ

Жилищна сграда с подземен гараж и магазини в УПИ VIII-1675 кв.46 м. „Манастирски ливади – запад“, гр. София