История

 

КБ „Михов и Петков“ ООД е основано през 2004г. от инж. Велислав Михов и инж. Пламен Петков. Конструкторското бюро обединява труда на екип от високо квалифицирани специалисти от всички проектни специалности, които до тогава работят самостоятелно.

Първоначално основната дейност е проектиране на сгради и съоръжения по част Конструкции. От 2008г. дружеството разширява своята дейност, като  изпълнява цялостно проектиране на разнообразни обекти. Проектите включват всички необходими части по различни специалности, в достатъчен обем за получаване на разрешение за строеж, строителство и въвеждане в експлоатация.

Дружеството извършва и авторски надзор по време на строителството.