Дейност

КБ Михов и Петков извършва следното:

  • Цялостно проектиране, което включва всички проектни части необходими за получаване на разрешение за строеж на разнообразни обекти:

        > различни категории сгради и съоръжения – жилищни, адмистративни, спортни, търговски и промишлени сгради;

        > ниско строителство – мостови съоръжения, подлези, подзeмна инфроструктура, подпорни стени;

     > специфични съоръжения – уникални стоманени, дървени и стоманобетонни конструкции, предварително напрегнати конструкции, комбинирани стомано-стоманобетонни, дървено-бетонни конструкции, шлицови и пилотни укрепващи стени, пилоти, сложно фундиране.

  • Заснемане, пълно конструктивно обследване и проекти за усилване и реконструкция на съществуващи сгради.
  • Изработка на конструктивни становища.
  • Изработка на проекти по части ПБЗ и ПУСО.
  • Адаптация на чуждестранни проекти съгласно действащата в България нормативна уредба.
  • Технически контрол на конструктивни проекти.
  • Авторски контрол на строителната площадка.
  • Технически дю-дилижънс на сгради.
  • Консултации.